Welkom op de website van Ramon Hanks

Guestbook

Welkom in het Gastenboek van Ramon Hanks

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1107 Comments

Reply RamonpaB
3:15 AM on September 27, 2022 
Over the years of independence, the institute has trained more than 13000 physicians (including 800 clinical interns, 1116 masters, 200 postgraduates and 20 doctoral students) in various directions. 870 staff work at the institute at present,] including 525 professorial-teaching staff in 55 departments, 34 of them are Doctors of science and 132 candidates of science. 4 staff members of the professorial-teaching staff of the institute are Honoured Workers of Science of the Republic of Uzbekistan, 3 ??“ are members of New-York and 2 ??“ members of Russian Academy of Pedagogical Science. The institute has been training medical staff on the following faculties and directions: Therapeutic, Pediatric, Dentistry, Professional Education, Preventive Medicine, Pharmacy, High Nursing Affair and Physicians??™ Advanced Training. At present] 3110 students have been studying at the institute (1331 at the Therapeutic faculty, 1009 at the Pediatric, 358 at the Dentistry, 175 students at the Professional Education Direction, 49 at the faculty of Pharmacy, 71 at the Direction of Preventive Medicine, 117 ones study at the Direction of High Nursing Affair). Today graduates of the institute are trained in the following directions of master's degree: obstetrics and gynecology, therapy (with its directions), otorhinolaryngology, cardiology, ophthalmology, infectious diseases (with its directions), dermatovenereology, neurology, general oncology, morphology, surgery (with its directions), instrumental and functional diagnostic methods (with its directions), neurosurgery, public health and public health services (with its directions), urology, narcology, traumatology and orthopedics, forensic medical examination, pediatrics (with its directions), pediatric surgery, pediatric anesthesiology and intensive care, children's cardiology and rheumatology, pediatric neurology, neonatology, sports medicine. The clinic of the institute numbers 700 seats and equipped with modern diagnostic and treating instrumentations: MRT, MSCT, Scanning USI, Laparoscopic Center and others. There are all opportunities to carry out sophisticated educational process and research work at the institute. Source: https://adti.uz/tuzilma/fakultetlar/ Medical Institute of CIS Tags: Medical Institute of CIS human anatomy in pictures how much do you need to study at a medical institute medical institutes of uzbekistan
Reply geolley
10:49 AM on September 26, 2022 
buy nolvadex C and D are higher-resolution images of the boxed regions in A and B , respectively.
Reply theballettheatre
4:22 AM on September 26, 2022 
????? ?????????? ??? ????? ??????? ????? ?? ??????????. ?????? ???? ?? ???? ?? ???????? ???????. ????? ???? ???? - ????? ?????? ???? ???????. ????? ? ???? ?? ?????????? ???????. ?????? ??????? ??? ?????????? ?????? https://theballettheatre.com - ???, ????? ??? ???????? ?????? ? ?? ?????????? ?????????, ? ?? ????????? ????????. ??????????? ?? ???-?? ?? ??? ? ?????? ???????? ????? ??? ??????????????, ????? ????????? ??? ????.
Reply FrankieLig
4:06 PM on September 24, 2022 
Gdzie kartkowa? filmiki online nadmiernie darmocha? Lista najgodziwszych pagin 2022! Ka?dy z nas mi?uje brn?? do kina czy poznawa? obrazy online w necie. W obecnych ma?o latach w Polsce dobrze przy??czy?a si? mo?liwo?? równie? podwalina filmików dogodnych pro po?rednictwem internetu. Dorastaj?c? prze?omowo?? zagra?a w niniejszym rozwój serwisów VOD – rozwój Netflixa, Player albo CDA Premium. Dowolny spo?ród ostatnich serwów handluj? niepewno?? zezowanie najaktualniejszych slajdów krzew szczytu w form HD na smartfonie, tablecie azali laptopie. Starczy wst?p do netu tudzie? umiemy znajdowa? akceptuj dosta? popularny film na komputer, jaki przegl?dniemy wieczorem np. w terminie w?drówce apetytem. Atrakcyjne serwisy VOD proste w Polsce! Rozkwit dzienników VOD w Polsce kolosalnie przyspieszy?. Zanadto propozycj? Netflixa, którego mo?liwo?? jest najosobliwsza ze sumarycznych dzienników, raduje si? on oraz najwy?sz? fam?. Tu? zanadto zanim k?adzie si? HBO GO, Player czy?by TVP VOD. Uczciwym upodobaniem pasie si? dodatkowo banalne i adorowane CDA, z dziarskiego terminu w tutejszej bazie CDA Premium umo?liwiaj? zanadto niezauwa?aln? taryf? nieprzedawnione surowce audiowizualne – baza obrazów online bez szczytu obejmuje uprzednio serdecznie 6300 estymie. Oraz istnieje w czym usuwa? i co zezowa?. Od bezb??dnego sezonu o przyjacielsk? lokat? spo?ród slajdami online konkuruje sie? Disney+ spo?ród obrazami oraz relacje Walta Disneya, której kolekcja istnieje czy?by mocarna. Facebook i zaintrygowa? si? streamingiem zaj?? ruchowych na bystro te? widzeniem d?ugookresowych filmików online – w 2017 roku w STANÓW wystartowa?a architektura Facebook Watch. W Polsce premier? prze?ywa?a w 2018 roku te? niby w trafie Disney+. Kraw?dzie spo?ród obrazami online pro darmowo i bez pu?apu – 2022 Gwoli du?o niewiast kontroferta serwów VOD egzystuje wzywa? kiepska plus brakuje najpopularniejszych prezes filmików. Wyznaczaj? si? na patrzenie filmów online nadto darmocha w bledszej w jako?ci na perspektywach, które u?yczaj? wielekro? niemo?liwe buduje ?rodków audiowizualnych. Postrzeganie ich nie ustanawia bezprawie uregulowania kreatorskiego cho? odkrywanie egzystuje uprzednio trefne, nadmiernie co pachnie przygana kary po??daj pozbawienie swobód. https://vod360.pl https://onlinefilmy.pl https://mojseans.pl https://prawdziwefilmy.pl https://kino-man.pl https://nieziemskiefilmy.pl https://filihd.pl https://kiwivod.pl https://zobaczfilmy.pl https://zalukaj-film.pl
Reply PeterWew
7:15 PM on September 20, 2022 
?? ?????? ?????????? ???: — ??????????? ??????????? ? ????????? «??? ????»; — ????????????? ??????, ? ????? ?????? ???????????? ???????????? (??????, ????????, ??????, ????-?????? ? ?.?.); — ?????????? ????????? (?????????????? ??????????, ???????, ????????); — ?????????????? ????????????? ???? ?? ???????? ????, ??????? ???????? ?? ????? ? ??????? ??? ?????? ????? ????????? ???????? ????; — ?????????? ????????????? ???????????, ????????????; — ???????????????? ???????; — ??????? ???? ????????, ?????????? ? ???-???????; — ????????, ???????? ? ?????????????????; — ??????????? ?????, ?????? ?????????; — ???????????? ??????, ? ??? ?????: ?????? ?/? ?? ?????? ?? ??? ?????? ? ?????????, ???????? ? ?.?. ??????????? ???? ???? ??????????? ???????? ? ???????? ???????? ? ???? ????????? ???????????? ??????? ??????? ??????? ? ??????????? ???????, ?? ??????? ???????????. ?? ?????? ??????? ????? ???????? ??? ?????? ?????????. ???????? ??????????? ? ???????? ?????????, ???????? ? ????? ????? ??? ????????? ???????? ?????? — ????????? ???????? ??? ?????? ???????
Reply IrvinKat
6:46 PM on September 20, 2022 
?? ????? ????? ?????????????? ??? ????????, ? ??? ??????????????? ??? ???????????? ????? ?????????? ??? ??????, ??? ?? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ??????? ? ??? ??????????, ????????????????? ????, ????? ??? ??????????? ???????? ?? ???? ???????????, ??????? ??? ????????? ???????? ? ??????????????? ??????? ?????? ?? ???? ???? ???????? ??????? ?? ???????? ????? ??31 ????? ????????????? ???????, ?? ? ??? ?? ????? ???? ??? ?????? ??? ????? ?????? ???????? ??????? ???????? ??????????? ??????? ??????, ??? ??? ??? ???????? ??????? ????????, ?? ???? ????? ????????? ???? ???? ???? ?? 1 ?? ?????? ?????? ? ????????? ? ??????????? ?????????? ???? ???????? ???????????? ???????????? ?? ??????, ??? ??????? ??????? ???? ??????? ? ??? ?????? ?? ?????? ????? ??????? ?????? ???? ???????, ? ????? ???? ????? ??????? ?? ???? ???? ?? ?????????? ??? ??? ???? ???????? ????????????? ???????? ?????? ?????????? ????????, ??? ????, ??????? ?????????? ???? ?? ??? ??????? ???? ?? ?????? ????? ?????? ???? ?? ?????? ??????????????? ?? ????????, ??? ??? ????, ?? ???? ???????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ??????? ???????? ? ?????? ???? ?? ??????????? ?????????? ??????????? ? ????? ??????? ??? ???????????? ?????? ???? ???? ???????? ???????????? ?????? – ??? ?????? ????????? ? ???? ???????? ? ???????????????? ?? ????? ???? ?? ???????, ?? ?????? ??????? ?????? ??? ???? ??????? ???? ???????? ????? ????? ????????? ??? ??????????? ??? ??????????? ?????? ??? ???? ? ??? ????? ?????? ???????? ??????? ?? ?????? ??????????? ????? ???????? ????? ?????? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ???????? ????? ??????? ?????? ???????? ? ?????? ????????? ???? ????????? ?? ????? ?????? ????????, ??? ? ?????????, ??? ? ? ??????????? ???, ??? ????? ? ??? ??????? ??? ?????? ????????? ?????????? ???? ?? ?? ?????? ???????????? ??????? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ??????? ???? ????? ??? ???????? ???????? ??????? ??????????? ? ???????????? ? ????????? ? ??????????? ?????????????? ????? ??? ???????? ?? ?? ???????? ??????????????? ????????, ????? ????????? ??????????? ? ???? ????????????? ??????? ?????? ????????????? ???? ???????? ? ?????? ?????? ????? ???? ???? ? ?????? ???? ???? ???????? ???????????? ????? ????? ???? ??????? ?????????-???????? ??????? ????? ???????????? ?? ??? ?????????????? ? ??????????, ?????? ??????????? ????????? ???????? ???????, ??? ????, ???????? ?????????? ?????-??????? ???? ????? ??? ?????? ????, ???????? ?? ???????, ??? ???????, ? ???????? ??????????? ?????????, ?? ???????? ? ??????? ? ?????????? ????? ? ??????????? ???????, ??????? ??????????? ????? – ???????? ???? ??????? ????? ?????? ???? ???????? ? ?????????, ?? ?????? ?????? ??????? ???????? ????????????? ???, ??????? ?? ??????????????? ??????????? ?????? ???????, ?????? ? ??????? ??? ?????? ??? ????? ????????? ? ??????? ????????????????, ????? ???????????? ? ???????? ????? ?????? ????????????? ???? ?? ????? ????????? ???? ???????? ????? ???????????? ? ?????? ???? ??? ?????????? ???? ?? ????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????????? ??? ???????????, ??? ?? ??????, ???????? ?????? ????????? ?????? ????????, ?? ??? ??? ????? ?????? ?????? ???? ?? ??
Reply Dennisfus
6:43 PM on September 20, 2022 
????????????? ????? ??? ??????????? – ????????? ???, ???????? ? ?????, ???????????????, ?? ?????? ???????? ? ??????? ?? ??????????????  ????? ????? ??????????? ??????? ??????????? ??????? ???????? ???????????? ??? ???????, ??? ??? ? ??? ????? ?????????????? ?????, ??????? ?? ????????? ??????????? ?????????? ????? ????? ??????
Reply Pedroflata
4:06 PM on September 20, 2022 
?????? ?????????? ?????? ?????????????, ?? ??????? ??????? ?? ????????? ?? ????? npo-invest.ru

Country & Western Video's

625 views - 0 comments
54193 views - 1544 comments